Regulament – Program de fidelizare Cozacone

1. Organizatorul Programului; Regulament oficial.

Programul de fidelizare din magazinele Cozacone este organizat și desfășurat de ROMACO SD SRL. Participanții la acest program își asumă obligația de a respecta Termenii și condițiile Regulamentului Oficial, expuse și detaliate în continuare. Regulamentul Oficial poate fi consultat în orice magazin Cozacone de către orice participant la program.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunțarea și prezentarea modificărilor în mod public, pe website-ul Cozacone și în magazinele fizice.

Programul se va desfășura conform prevederilor din prezentul Regulament Oficial.

2. Durata și aria de desfășurare a Programului.

Programul de fidelizare Cozacone este valabil pe o durată nedeterminată. Programul se desfășoară în toate magazinele fizice Cozacone.

COZACONE are dreptul să decidă în orice moment încetarea programului.

3. Condiții de participare

COZACONE își rezervă dreptul de a propune Programul de fidelizare prin Cardul de fidelitate oricărui client COZACONE care corespunde condițiilor interne de accedere la Program.

Participarea la Program se validează doar prin completarea și semnarea formularului de înscriere, pe care clientul Cozacone îl va primi în magazin. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, oferind date reale.

Formularul de înscriere în Program se completează și se predă în magazinele Cozacone, participantul primind un card de fidelizare pe loc sau prin poștă, la adresa indicată. Formularele fără semnătura clientului sau cele care conțin date incomplete sunt considerate invalide și nu permit obținerea cardului.

Prin înscrierea în program, respectiv completarea datelor și semnarea formularului de înscriere, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul acestuia și acceptă ca datele lor personale (inclusiv adresa) să intre în baza de date și să fie prelucrate de către ROMACO SD SRL. Participanții la Program acceptă, pe aceeași cale, să primească materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poștă, email, SMS etc.) din partea ROMACO SD SRL. ROMACO SD SRL se obligă să respecte drepturile Participanților la Program prevăzute de legea 677/2001 și să utilizeze baza de date în siguranță și exclusiv pentru scopul de a trimite corespondență și pentru a realiza rapoarte statistice.

Datele personale furnizate nu vor fi difuzate către terți, cu excepția operatorului de marketing direct al ROMACO SD SRL. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată la adresa: Blvd. Revoluției Nr. 32, Arad, jud. Arad,

ROMACO SD SRL se obligă:

Participanții au dreptul de a solicita în scris evidența modului în care datele personale ale acestora sunt prelucrate.

4. Cum funcționează Programul de fidelizare.

Programul de fidelizare funcționează pe baza Cardului de fidelitate Cozacone, emis în magazine. Cardul de fidelitate este nominal și nu poate fi transmis altei persoane. Prin intermediul Cardului de fidelitate, participantul la Program beneficiază de un discount de 10% la articole achiziționate în magazinele Cozacone.

Reducerile obținute prin cardul de fidelitate nu se aplică la achiziția articolelor aflate la Promoție în magazinele Cozacone (nu se cumulează cu alte reduceri) — cu excepția situațiilor speciale în care Cozacone prevede altfel.

Cumpărătorul trebuie să prezinte cardul pentru scanare înainte de emiterea bonului fiscal.

Deținătorul cardului de fidelitate are dreptul să participe la campaniile promoționale organizate în cadrul Programului de fidelizare și pot beneficia de oferte/discount-uri speciale.

Discountul nu poate fi acordat în lipsa prezentării cardului.

5. Reguli aplicabile Cardului de fidelitate.

Fiecare participant are dreptul de a avea un singur Card de fidelizare Cozacone. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor în vigoare. COZACONE își rezervă dreptul de a dezactiva orice Card de fidelizare Cozacone.

6. Deteriorarea, pierderea sau furtul Cardului de fidelitate.

În cazul deteriorării, pierderii sau furtului Cardului de fidelizare, participantul trebuie să anunțe organizatorul COZACONE direct într-unul dintre magazinele Cozacone sau în scris, la adresa de email office@cozacone.ro. Înștiințarea trebuie să conțină numele, adresa și celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care nu mai poate folosi Cardul ca urmare a situațiilor de pierdere, furt sau deteriorare are dreptul să primească, la cerere, un nou card dintr-un magazin Cozacone.

7. Protecția datelor cu caracter personal.

Prin semnarea formularului de înscriere, participantul este de acord ca datele sale completate în formularul de înscriere să intre în baza de date a companiei ROMACO SD SRL.

Participantul își exprimă acordul ca informațiile completate în talon să fie folosite de ROMACO SD SRL în scopuri statistice și pentru acțiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la COZACONE. Participantul are drept de acces, intervenție și opoziție asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001.

Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit pentru orice participant la Programul de fidelizare în toate magazinele COZACONE și pe website-ul www.cozacone.ro.

Prin participarea la acest program, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze Termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.